Blog

Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se Vám!

Možnosti

Oddlužnění je vhodné zvažovat ve chvíli předlužení, což znamená situaci, kdy nejste schopni pokračovat v původním domluveném splácení s věřiteli. Úpadek či hrozící úpadek jsou indikátory k hledání řešení špatné finanční situace. Stačí mít více věřitelů a nezvládat splácet dluhy včas.

 

Potřebuji řešit oddlužnění

 

Pomoc s oddlužněním nabízí dluhová poradna řadu let a způsobů, jak se dostat z dluhů je několik. Jako první krok doporučujeme odbornou analýzu Vaší konkrétní situace, kde je potřeba doložit podklady k Vašim závazkům. Následně je možné doporučit cestu k oddlužnění Vaší osoby.

Oddlužnění je možné insolvencí

První musíme zmínit možnost insolvence, která vede ke kompletnímu oddlužnění všech dluhů a finančních závazků. Má však svoje podmínky a pravidla, bez kterých není možnost tohoto institutu využít. Ovšem v případě splnění podmínek a řádného plnění se může jednat o velmi výhodnou cestu k životu bez dluhů.

Podmínky insolvence

 • Alespoň dva věřitelé
 • Minimálně 1 měsíc po splatnosti
 • Příjem či majetek na hrazení v rámci insolvenčního řízení
 • Nesledovat insolvencí nepoctivý záměr

Do insolvence mohou vstoupit jednotlivé fyzické osoby, které dosáhnout na oddlužnění. Zároveň mohou manželé společně podat žádost a zákon zná také oddlužení podnikatelů či důchodců. Průběh insolvence je buď prodejem majetku či splátkovým kalendářem. Jsou případy, které mohou kombinovat oba zmíněné průběhy.

Výhody insolvence

 1. Jedna splátka na všechny dluhy
 2. Zastavené vymáhání
 3. Konec růstu úroků
 4. Omezená délka tohoto oddlužnění
 5. Případné odpuštění části dluhu

Mějte na paměti, že by insolvence měla být až tou poslední volbou, kterou při řešení oddlužnění máte. Priorita by měla být v úhradě věřitelům v plné výši. Nicméně, životní situace se mění a někdy nezbývá nic než sáhnout po radikálnějším řešení. Existují ale další způsoby, které by Vám měli s dluhy pomoci.

Konsolidace s dostupným splácením

V případě vysokých úroků na původních smlouvám je možné dojít si do banky a konsolidovat všechny půjčky a úvěry do jednoho nového s výhodnějšími podmínkami. Především mít šanci si znovu nastavit přijatelný splátkový kalendář, a ještě ušetřit na úrocích. S tímto budete oddlužněni pravděpodobně za delší časový úsek než při insolvenci, ale uhradíte si svoje dluhy sami. Pro někoho to může být dobrá motivace a správný přístup.

 

Může se také stát, že na konsolidaci Vašich dluhů nedosáhnete právě svojí bonitou. V takových případech není ostudné obrátit se na pomoc od Vašich blízkých z rodiny či přátel. Snažte se stále přemýšlet racionálně a pokuste se trochu zlepšit Váš příjem. Vše by mělo vést k úhradě dluhu a kompletnímu oddlužnění. Vyviňte úsilí a informujte se, jak rychle splatit dluhy. Jsme tu pro Vás ve špatných finančních chvílích.

Doporučení

Rychlé splacení dluhů je snem asi každého, kdo dluhy má. Naštěstí existují způsoby, jak si splácení urychlit. Přečtěte si v tomto článku, jak rychle splatit dluhy a jak se kompletně zbavit dluhů v co nejkratší době. Máme pro Vás přehledný návod, jak se oddlužit včetně praktických rad.

 

Potřebuji oddlužit rychle

 

Doporučujeme si jako první krok udělat soupis dluhů včetně aktuálních dlužných částek. Získáte tak přehled nad svými závazky. Pokud se ptáte, kde zjistit dluhy, můžete využít registrů, a to bankovní či nebankovních. Ty jsou dostupné na internetu. V případě exekucí lze využít výpis z Centrální evidence exekucí dostupné online či na České poště.

Rychlé oddlužení maximálně za 3 roky

Jako první musíme zmínit novou zkrácenou délku oddlužení formou insolvence, která má nově maximální délku splácení stanovenou na 3 roky. Pokud uhradíte v osobním bankrotu 100 % svých závazků, můžete mít oddlužení za sebou ještě dříve. Jedná se o velmi využívanou možnost, jak rychle splatit všechny dluhy. Hlavní výhody jsou následující:

 • Sloučení splátkového kalendáře v jedné měsíční splátce
 • Splácení může trvat pro všechny maximálně 3 roky
 • Je zde také možnost odpuštění části nesplaceného dluhu
 • Jedná se o bezúročně splácení, kdy je zastaveno také vymáhání a exekuce

Pro využití těchto výhod se musíte nacházet v úpadku. To je stav, kdy máte alespoň dva věřitele a jste po splatnosti. Současně v budoucnu nejste schopni pokračovat v původním režimu splácení. To jsou hlavní podmínky insolvence. Mezi další zásadní musíme jmenovat dostatečný příjem na splácení nebo mít dárce. Informujte se, co je všechno potřeba k insolvenci a jak přesně postupovat.

 

Oddlužení mohou využít manželé společně, jednotlivé fyzické osoby, podnikatelé jako OSVČ nebo třeba lze požádat o insolvenci invalidních či starobních důchodců. Všichni zmínění musí podat přihlášku na Krajský soud podle svého bydliště. Odborně se tato přihláška jmenuje návrh na povolení oddlužení a vypracuje ji například advokát. Obraťte se na nás a my Vám poradíte, jak podat insolvenci správně a včas.

Konsolidace s lepším úrokem

V případě, že máte více půjček a úvěrů, je možné konsolidovat vše do jedné splátky. Většinou v bance dostanete lepší celkový úrok než na jednotlivých úvěrech. Tím by se Vám měla zkrátit také doba splácení a jedná se o další způsob, jak rychle splatit dluhy.

 

Dluhové poradenství říká: Vyvarujte se již na začátku dluhům s vysokým úročením. Čtěte pozorně smlouvy a zajímejte se také o celkový náklad na úvěr RPSN. Konsolidace může být vhodný návod, pokud zrovna nemáte exekuce nebo ještě nejste v registrech dlužníků. V opačném případě můžete začít přemýšlet nad insolvencí.

Opatření pro rychlé splacení dluhů

Je možné, že dluhy zvládnete zaplatit také sami bez cizí pomoci. Budete potřebovat pouze odhodlání a na nějaký čas se uskromnit. Můžete zkusit některé z následujících opatření, které by Vám mohli pomoci k rychlejšímu splacení dluhů:

 1. Zkuste v práci být přesčas a řekněte si o zvýšení mzdy
 2. Omezte zbytečné výdaje (alespoň na dobu oddlužování)
 3. Najděte si ještě nějakou brigádu a mějte své příjmy pod kontrolou
 4. Nebojte se jednat s Vašimi věřiteli a domluvte se na mimořádných splátkách
 5. Můžete se obrátit také na své okolí, zda Vám nepomůžou překlenou vysoké úroky

Protože čím dříve dluhy zaplatíte, tím méně uhradíte na úrocích a nákladech na úvěr. Do špatné finanční situace se může dostat každý z nás. Řešení finanční tísně naštěstí existují. Neváhejte si obrátit na odborníkydluhové poradny, kteří Vám osobně poradí, jak řešit dluhy.

Průvodce

K insolvenci je potřeba splňovat podmínky insolvenčního řízení a pro sepsání přihlášky do oddlužení je nutné připravit si potřebné podklady. Při vyhlášení osobního bankrotu je ve většině případů nutné zastoupení například advokátem. Přihlášení do insolvence trvá po dodání podkladů cca 1 týden i rychleji.

 

Potřebuji insolvenci

 

Před samotným rozhodnutí, že potřebujete řešit svoji situaci nějakou formou oddlužení se ujistěte, zda je pro Vás insolvence vůbec vhodná. Osobní bankrot a insolvence jsou synonyma pro jeden typ oddlužovacího procesu. Nemovitosti vlastněné dlužníkem bývají velmi často v insolvenčním řízení zpeněženy. Pojďte si přečíst náš přehledný návod krok za krokem, co bude potřeba k insolvenci.

Podmínky vstupu do insolvence

První, co budete potřebovat pro úspěšné vstoupení do insolvence, je splnění podmínek. Níže vyjmenované musí být splněny zároveň a není možné pro povolení splňovat pouze část z nich. Všechny mají stejnou váhu.

 • Mít dluh minimálně u dvou věřitelů (banky, nebankovní organizace, soukromé osoby, stát apod.)
 • Být v prodlení alespoň 30 dní či déle – je důležité nacházet se v úpadku či hrozícím úpadku
 • Mít dostatečný příjem na splácení nad rámec nezabavitelného minima či mít dárce
 • Nesmíte vyhlášením osobního bankrotu sledovat nepoctivý záměr
 • V případě nepoctivého záměru v předchozí insolvenci nesmíte nové oddlužení zahájit dříve jak za 5 let.
 • V případě opakované insolvence je možné podat okamžitě za předpokladu úhrady 100 % dluhu v předchozím řízení. V opačných případech je nezbytné počkat 10 let od ukončení původní insolvence.

Mějte na paměti, že o povolení oddlužení rozhoduje soud. Ten bude splnění podmínek řešit v první řadě. V některých případech soud ani nemusí insolvenční řízení zahájit, pokud dojde k výraznému pochybení či není splněna podmínka. Doporučujeme se nezávazně a zdarma poradit v naší odborné dluhové poradně nejen na oddlužení.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Na osobní schůzku či při oddlužení online je zcela klíčová řádná dokumentace. Právě na základě podkladů Vám může pan advokát vypracovat návrh na povolení oddlužení, což je taková přihláška do insolvence. Kompletní dokumenty a splnění výše uvedených podmínek jsou zárukou k povolení oddlužení soudem. V případě zájmu o insolvenci si prosím připravte následující:

 1. Dokumenty alespoň ke 2 závazkům – původní smlouvy, upomínky, exekuční příkazy apod.
 2. Doložení příjmů ideálně za posledních 12 měsíců například pracovní smlouvou a výplatními páskami, důchodovým výměrem nebo potvrzení o příjmu
 3. Výpis z rejstříku trestů do 3 měsíců od vydání na České poště či elektronicky
 4. Občanský průkaz nebo jeho kopii

Na základě konkrétní situace můžete potřebovat ještě následující:

 • Kopii rodného listu dítěte či dětí k prokázání vyživovací povinnosti
 • V případě alimentů také rozsudek o výživném
 • Kopie oddacího listu – ze zákona máte totiž vyživovací povinnost na manžela/ku
 • Výpis z katastru nemovitostí, kterou vlastníte, případně vlastníte podíl

Pokud některý z uvedených podkladů nevlastníte, nevadí. Obraťte se na nás a my Vám rádi poradíme, kde jej získat či je ve Vašem případě k insolvenci potřeba. Může se totiž stát, že již originály či původní podklady nemáte k dispozici. Ani v takovém případě není potřeba věšet hlavu – jsme tu pro Vás!

Vypracování přihlášky

K přihlášení do insolvence je potřeba vypracovat přihlášku, které se říká návrh na povolení oddlužení. Přihlášku může dle zákona zpracovat advokát, notář, exekutor či insolvenční správce. Existují také akreditované poradny a pokud má člověk vysokoškolské vzdělání z oblasti ekonomie či práva, může si přihlášku vypracovat a podat sám. Součástí jsou povinné přílohy:

 • Plná moc pro zastupování u soudu
 • Seznam majetku včetně roku pořízení a současné odhadní hodnoty
 • Seznam zaměstnanců – může být prázdný, pokud žádné zaměstnance nemáte
 • Podepsané prohlášení o poučení práv a povinností v insolvenčním řízení
 • Prohlášení o nepodnikání či podnikání dlužníka

Každý zpracovatel by měl mít svoje vzory na zpracování potřebného. Existuje dokonce jednotný formulář pro přihlášku dlužníka do insolvence. Ten ale potřebuje být vypracován v zastoupení, jak jste si mohli přečíst výše v tomto článku.

Povolení oddlužení

Pokud jste si řádně připravili vše, co je potřeba k insolvenci a zvolili jste správného zástupce pro tento proces, dost pravděpodobně Vám soud oddlužení povolil. Následně je přidělen insolvenční správce, který bude řešit Vaše oddlužení. To může probíhat dvěma způsoby. První je splátkový kalendář a přistupuje se k němu okamžitě v případě nemajetnosti dlužníka.

 

Druhou možností plnění oddlužení je zpeněžení majetkové podstaty – tedy prodej hodnotného majetku, který dlužník má. Nemyslí se tím, že se prodává například mobilní telefon, ale především nemovitosti nebo hodnotné automobily. Pokud nedojde po prodeji majetku k plnému pokrytí všech přihlášených věřitelů, může ještě nastat doplacení splátkovým kalendářem.

 

Po povolení oddlužení soudem, který na své rozhodnutí nemá jasně stanovenou lhůtu, mají věřitelé 60 dní na přihlášení pohledávek ve výši, kterou evidují ke dni zahájení insolvenčního řízení. Pro nepřihlášené věřitele, kdy ani sám dlužník nemá oznamovací povinnost vůči svým věřitelům, dojde k propadnutí možnosti tento dluh vymáhat.

Co je potřeba v průběhu insolvence?

Nyní se bavme o již probíhajícím řízení, kdy budete muset dokládat svému insolvenčnímu správci přehled Vašich příjmů vždy jednou za půl roku právě za období posledních 6 měsíců. V probíhající insolvenci je potřeba respektovat pokyny insolvenčního správce potažmo soudu. Mějte na paměti, že v případě porušení pokynů může dojít ke zrušení oddlužení také v průběhu.

 

Za aktivního průběhu insolvence je nutné, aby nevznikl nikde dluh nový. V osobním bankrotu by Vám samozřejmě nikdo půjčit neměl, ale nesmí vznikat dluh například na nájmu, zdravotním pojištění a dalším. V případě, že Vám jedno oddlužení již skončilo a Vy jste se přesto dostali do další krize, přečtěte si článek o oddlužení znovu. Je možné, že v současné chvíli budete potřebovat něco jiného, než tomu bylo dříve.

Odborná

Insolvenční poradce Vám pomůže lépe pochopit celý proces oddlužení. Odpovídáme Vám na dotazy před insolvencí nebo v průběhu insolvenčního řízení, případně po jeho ukončení. Obrátit se na naši insolvenční poradnu můžete s dotazy týkající se osobního bankrotu či dalších forem oddlužení.

 

Potřebuji poradit s insolvencí

 

Odborný insolvenční poradce je Vám k dispozici každý den od 8:00 do 20:00 na telefonním čísle 777 210 149. Můžete si také domluvit osobní schůzku přímo v naší advokátní kanceláři nebo ve Vašem okolí. Zajímá Vás, co je všechno potřeba k insolvenci nebo potřebujete poradit s probíhajícím oddlužením? Neváhejte se na nás obrátit. Ochotně se budeme věnovat každému z Vás.

Jak funguje insolvenční poradna

Tvoříme odborný tým advokátní kanceláře s mnohaletou zkušeností v oblastech insolvencí fyzických osob či právních subjektů. V rámci insolvenční poradny nabízíme tyto zkušenosti všem, kteří se potřebují zeptat na toto téma. Podívejte se, jaké oblasti řešíme:

 • Konzultace pro předcházení finanční tísně
 • Poradenství před zahájením insolvence včetně rozboru situace
 • Doporučení vhodného druhu oddlužení a dosažení podmínek
 • Přihlášení do insolvenčního řízení
 • Insolvenční poradce Vám je k dispozici po celou dobu Vašeho oddlužení
 • Komunikace po skončení osobního bankrotu a další poradenství

Oslovit insolvenční poradnu můžete prostřednictvím formuláře na těchto stránkách, kam můžete vyplnit Vaše telefonní číslo. Poradce se Vám v nejbližší době ozve a probere se Vámi danou otázku. Můžete nám zavolat také přímo na uvedené číslo. Na Vaše dotazy odpovídáme také přes email.

Jak vstoupit do insolvence?

Jestliže Vás trápí vysoké dluhy, které nelze splácet normální cestou, můžete začít přemýšlet nad vstupem do insolvence. V první řadě doporučujeme kontaktovat insolvenčního poradce a zeptat se na průběh osobního bankrotu. V případě zájmu o toto oddlužení bude nutné splnit podmínky. Následuje vypracování návrhu na povolení oddlužení, který je podáván na krajský soud. Podívejte se na přehledný postup, jak do insolvence vstoupit.

 1. Zjistěte si informace o insolvenci přímo v poradně
 2. Podmínky pro vstup jsou: Min. 2 věřitelé, dluhy po splatnosti, dostatečný příjem na splácení
 3. Příprava podkladů pro vypracování přihlášky do insolvenčního řízení
 4. Vypracování návrhu na povolení oddlužení a odeslání na příslušný soud
 5. K zahájení insolvenčního řízení dojde do třech pracovní dní od odeslání
 6. Nastává ochranná lhůta před úročením a vymáháním a čeká se na rozhodnutí soudu
 7. Povoleno oddlužení splátkovým kalendářem či prodejem hodnotného majetku

Po řádném plnění oddlužení dojde po uplynutí maximální délky insolvence či dříve k ukončení osobního bankrotu. Nastává osvobození od dluhů a čistý štít. Insolvenční poradna Vám radí také po ukončení celého procesu. Zápis v insolvenčním rejstříku o průběhu řízení je viditelný 5 let od ukončení.

Insolvenční správce

Po povolení oddlužení soudem máte přiděleného insolvenčního správce. To je osoba, které má vzdělání a oprávnění tento institut vykonávat. Přidělení insolvenčního správce je náhodné podle systému soudu.

 

V první řadě od povolení oddlužení mají dlužníkovi věřitelé možnost se do insolvenčního řízení přihlásit svoje pohledávky. Jejich lhůta je 60 dní od povolení. Po uplynutí této doby přichází osobní schůzka s insolvenčním správcem. Poradna je schopna Vám pomoci i v této fázi!

 

Na tak zvaném přezkumném jednání dojde k osobnímu kontaktu s dlužníkem a věřitelé mají možnost se také vyjádřit. Správce musí každou přihlášenou pohledávku přezkoumat a rozhodnout, zda ji uzná či nikoli. Následně již není možné navyšování celkového dluhu!

Varianty insolvence

Insolvenční poradce Vám popíše obě varianty osobního bankrotu. První se odehrává splátkovým kalendářem podle dlužníkova příjmu. Pokud je jeho příjem vzhledem k nezabavitelnému minimu nedostačující, může využít dárce. Ten mu na oddlužení bude přispívat. Minimální výše splátky v insolvenci je cca 2500,- měsíčně. V případě společného oddlužení manželů je splátka cca o 1000,- měsíčně vyšší.

 

Druhou variantou insolvence je zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. V takovém případě se insolvenční správce bude snažit zpeněžit hodnotný majetek v co nejvyšší míře pro pokrytí dluhů. Pokud se ovšem nenajde kupec, může majetek zůstat dlužníkovi. Následně je možné přikročit k první variantě splátkového kalendáře. Důležité, insolvenční správce má nárok na odměnu z prodeje majetku. Insolvenční poradna dodává: Ovšem drobný majetek a většinou elektronika se v rámci insolvenčního řízení neprodává.

Časté dotazy

Poradna pro insolvence pro Vás vybírá časté dotazy, na které hledáte odpovědi. Níže naleznete odpovědi na často kladené dotazy:

 • Přijdu v insolvenci o nemovitost? Velmi pravděpodobně ano!
 • Lze vstoupit do oddlužení znovu? Ano, ale opakovaná insolvence má svoje podmínky.
 • Můžu změnit insolvenčního správce? Ano, musíte požádat soud a uvést pádný důvod.
 • Mohu si v insolvenci půjčit? Ne, v insolvenci nesmí vznikat žádný nový dluh.
 • Co se nevztahuje do oddlužení? Sankce a pokuty za úmyslný trestný čin, výživné.
 • Co vše může insolvenční správce? Nakládat s majetkem dlužníka, strhávat splátku u zaměstnavatele, vést incidenční spory
 • Kdy soud neschválí insolvenci? Pokud nejsou splněny podmínky nebo je insolvencí sledován nepoctivý záměr dlužníka.
 • Kolik si vydělá insolvenční správce? Jeho odměna je v případě jednotlivce cca 1 000,- měsíčně za případ. Z prodeje majetku má procenta podle hodnoty.

Pokud jste nenašli odpověď na Vaši otázku, nezoufejte. S finanční poradcem dostanete odpověď vždy. Stačí nás kontaktovat a my Vám rádi odpovíme. Součástí poradny je také příprava dokumentů a jiné právní zastoupení. Využijte našich zkušeností a nechte svůj případ v rukou odborníků z poradny insolvence.

Rady a tipy

Zastavení úroků z exekuce je možné řešit několika způsoby. Velmi často dojde společně se zastavením úročení také ke kompletnímu ukončení dané exekuce. Vymáhaná peněžitá povinnost se totiž skládá z jistiny (původně dlužné částky) a úroků, které navyšují celkový dluh v čase. K tomu všemu je potřeba připočítat si ještě odměny exekutora. Naštěstí často existuje vhodné řešení.

 

Potřebuji zastavit úročení

 

Samotná exekuce je pro dlužníka nepříjemným procesem a úroky z exekuce mohou původní dluh udělat nesplatitelným. Řešení může být ve vyhlášení osobního bankrotu. Právě insolvence dokáže okamžitě pozastavit exekuční vymáhání a navyšování dluhu o úroky. Existují ovšem další způsoby, jak zastavit úroky z exekuce. Pojďte se s námi podívat na nejčastější možnosti, které lidé v exekucích mají.

Insolvence zastaví úroky a exekuce

První řešení je to nejúčinnější. Vyhlášením insolvence totiž zastavíte kompletně navyšování dluhu o úroky, penále a odměny exekutora. Současně dojde k pozastavení vymáhání exekutora. Po zahájení insolvenčního řízení nastává ochranná lhůta pro dlužníka, která uleví od tlaků z vymáhání a nepříjemného úročení. Po splnění podmínek pro osobní bankrot lze dosáhnout na tyto výhody:

 • Sjednocení dluhu do jedné únosné splátky
 • Zastavení růstu úroků a dalších nákladů na úvěr či půjčku
 • Pozastavení exekučního vymáhání včetně zabavování majetku
 • Možnost uhradit pouze část dluhu

Zastavení úroků řeší insolvence téměř okamžitě. Následně pouze umořujete celkovou částku přihlášených věřitelů a tato částka se v průběhu tohoto oddlužení nesmí nijak navyšovat. Je potřeba počítat s odměnou insolvenčního správce ve výši cca 1 000,- Kč měsíčně. Pokud neuhradíte celkový dluh za maximální stanovenou lhůtu, měl by Vám být zbytek dluhu odpuštěn.

Úroky lze zastavit splacením

Druhá možnost je velmi jasná, ale o to těžší. Po úhradě exekuce totiž nezbývá co k úročení a exekuce včetně povinnosti úhrady zaniká. Důležité je uhradit jednat jistinu dluhu, úroky z prodlení a náklady exekučního vymáhání. K ukončení úročení a exekuce dojde pouze v případě úhrady všech vyjmenovaných částí dluhu, pokud není oficiální domluva jiná.

Zastavení exekuce pro vážné důvody

Exekuci lze zastavit také v některých případech, které jsou uvedeny v exekučním řádu. V České republice se může nacházet mnoho lidí v nezákonné exekuci, proti které lze bojovat. V takových případech doporučujeme podat návrh na zastavení exekuce. Níže si můžete přečíst časté důvody, které mohou vést k zastavení exekuce a dalšího úročení.

 • Neplatný rozhodčí nález, na jehož základě byla exekuce vyhlášena
 • Exekuce a povinnost uhradit je promlčena
 • Mobiliární exekuce postihla majetek, který ze zákona být postihnutý nesmí
 • Nemajetnost dlužníka, kdy není možné peněžitou povinnost vymoci
 • Nepřiměřený způsob vykonání exekuce

Návrh na zastavení exekuce podávejte do 15 dnů od doby, kdy jste zjistili pochybení či nárok na zastavení. Návrh podávejte přímo exekutorovi, který vede vymáhání nebo na exekuční soud. Do návrhu uveďte všechny náležitosti a důvody k zastavení. Nezapomeňte: s ukončením exekuce již nebudete platit žádné další úroky.

Jak postupovat?

V případě, že cítíte nárok na řešení exekuce některou z výše uvedených cest, můžete využít níže popsaný postup. Exekuce a úroky z ní jsou nepříjemnou formou. Snažte se exekučnímu vymáhání předcházet. Pokud ale právě řešíte, jak se zbavit dluhů či exekuce, můžete postupovat následovně:

 1. Přečtěte si, jaké jsou možnosti zastavení úroků či exekuce
 2. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře v horní sekci této stránky
 3. Domluvte si osobní schůzku ve Vašem regionu
 4. Nechte se zastupovat advokátní kanceláří v řešení exekucí a úročení
 5. Zbavte se exekuce jednou pro vždy!

Zastavit úroky z exekuce je možné také po domluvě s exekutorem či původním věřitelem. Jako první krok doporučujeme vstoupit do jednáních právě s oprávněným věřitelem. V případě zájmu Vás můžete v těchto jednáních zastupovat. Pokud se nedoberete produktivní shodě, doporučujeme vyvinout maximální úsilí k zastavení exekuce.

Délka splácení

Insolvence trvá v České republice od vzniku institutu oddlužení maximálně 5 let. Myšlena je délka splácení v oddlužení formou splátkového kalendáře. Dlužník za 5 let nemusí uhradit všechny svoje dluhy v celkové výši, jak si je do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé.

 

Do roku 2019 platila minimální hranice 30 %, kterou bylo potřeba uhradit. Nově při dosažení nižšího procenta rozhodne soud o případném osvobození od zbývajícího dluhu.

 

Potřebuji insolvenci

 

Oddlužení fyzické osoby nemusí nutně trvat 5 let. Insolvenci lze mít za sebou i v kratší době. Nejvíce je skloňována tříletá doba trvání. Tu mají automaticky starobní důchodci a invalidní důchodci, kteří se nacházejí ve II. nebo III. stupni invalidity. Nemusí uhradit za 3 roky celou výši dluhu a zbytek je jim po řádném splácení odpuštěn. Pro ostatní žadatele je nutné uhradit za 3 roky 60 nebo více %. Následně mohou být také od zbytku dluhu osvobozeni.

Kolik musíte splatit v insolvenci za 5 let?

Insolvenční zákon dovoluje dlužníkům, kteří vstoupí do oddlužení a mají splátkový kalendář, uhradit pouze takové procento z celkového dluhu, na které dosahuje jejich příjem. Výše splátky v oddlužení totiž vyplývá právě z příjmu.

 

Konkrétní hranice výše dluhu není již pevně stanovena a v insolvenci za 5 let lze uhradit jakoukoli část z dluhu. Doporučená minimální hranice je 30 %, ale lze uhradit i výrazně méně. Velmi záleží na dané výši dluhu a Vaši příjmech po dobu pětiletého splácení.

Koho se pětiletá lhůta v oddlužení netýká?

Zákon vynechává z obecné lhůty konkrétní výjimky:

 • Starobní důchodci a invalidní důchodci II. nebo III. stupně
 • Osoby, které uhradí 100 % svých závazků dříve, než je 5 let splácení
 • Při úhradě alespoň 60 % za dobu splácení třech let
 • Mladistvé osoby, jejichž 2/3 dluhu vzniklo před dovršením 18 let

Nejlepší případ pro většinu zúčastněných je samozřejmě uhradit všechny dluhy. Dlužník má v insolvenci na 5 let tu výhodu, že je všechny nutně uhradit nemusí. Další výhoda, která se týká každého v oddlužení je zastavení růstu dluhu o úroky nebo penále.

Délka trvání při zpeněžení majetku

Něco jiného je to v případě konkursu či řešení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. Zde konkrétní lhůta stanovená není. Záleží na insolvenčním správci, jak dlouho mu celý proces zabere. Taková insolvence může trvat také více let. Nejčastěji se ale dá hovořit o době trvání do jednoho roku.

Návod, jak mít oddlužení za sebou co nejdříve

Přinášíme Vám doporučení, které lze přijmout, pokud potřebujete mít oddlužení za sebou co nejdříve. Insolvence na 5 let je dlouhá doba a může se stát v průběhu mnoho věcí, které jak pozitivně či negativně mohou ovlivnit samotné splácení. Určitě je dobré se snažit o uhrazení insolvence co možná nejrychleji. Osobní bankrot totiž může trvat i pár měsíců. Níže jsou možnosti, jak se z insolvence dostat rychleji:

 1. Navýšení příjmů, a tedy zvýšení měsíční splátky, což může zkrátit délku insolvence
 2. Mimořádné splátky nad rámec stanoveného splácení
 3. Dárce, který bude přispívat k pravidelným splátkám

Jednou za půl roku je možné získat informace o aktuálním stavu splácení. Pokud se před tříletou délkou splácení blížíte k úhradě 60 %, je možné mimořádnou platbu dorovnat na požadovanou hranici.

 

Ušetříte další dva roky v insolvenci, kde byste jinak museli platit insolvenčního správce. Všechna uvedená pravidla platí také pro společné oddlužení manželů. Insolvence na 5 let platí rovněž pro manželé.

 

Snažte se uhradit co nejvyšší část dluhu a mějte své splácení pod kontrolou. V případě úhrady 100 % budete mít své oddlužení za sebou asi rychleji, než hradit oddlužení pět let. Pravděpodobně se blíží z Evropské Unie zkrácená insolvence na 3 roky pro všechny.

Zdarma

Dluhové poradenství dlouhodobě pomáhá lidem s dluhy. V rámci odborné poradny advokátní kanceláře radíme ve zhoršených finančních situacích zdarma. Obrátit se na dluhové poradenství mohou předlužené osoby, které mají zájem svoji situaci řešit. Poradíme Vám, jak se oddlužit! Existuje několik variant oddlužení, které lze zvážit.

 

Potřebuji poradit s dluhy

 

Cílem tohoto projektu je v první řadě zvyšovat finanční gramotnost obyvatel České republiky a pomáhat těm, kteří se dostali do platební neschopnosti. Přinášíme Vám přehledné informace k oddlužení či insolvenci a máme pro Vás několik tipů, jak přežít dluhy. Špatná finanční situace výrazně ovlivňuje běžný život. Se správným dluhovým poradcem se můžete efektivně dluhů zbavit.

Jak to funguje?

V první řadě je potřeba si uvědomit vážnost situace a začít jednat velmi rychle. Pokud jste již v platební neschopnosti, dluhy se Vám velmi pravděpodobně navyšují o úroky a penále. Uvědomujeme si, že velmi důležitý je přístup k informacím pro všechny, kdo potřebují pomoc. Proto dluhové poradenství obsahuje výčet možností, které dlužník může zvážit. Jak můžete postupovat?

 1. Zanechte Vaše telefonní číslo ve formuláři v horní části stránky
 2. V nejbližší době se Vám ozve kvalifikovaný odborník
 3. Společně proberete konkrétní situaci a možnosti řešení oddlužení
 4. Odpovíme také na Vaše dotazy ohledně insolvence či jiného řešení dluhů
 5. Případně poradíme, jak lze zastavit exekuce

Víme, že být pod tlakem z vymáhání a exekucí je velmi nepříjemné. Ke každému zájemci dluhového poradenství přistupujeme individuálně a s nejvyšší diskrétností. Ochotně Vám vysvětlíme, co jednotlivé kroky věřitelů znamenají nebo třeba jaké práva má exekutor.

Dluhové poradenství konkrétně

Nesoudíme, nasloucháme. To je motto, kterým se v naší dluhové poradně řídíme již mnoho let. Na základě znalostí a zkušeností jsme kompetentní k vyhodnocení většiny dluhových situací. Obrátit se na nás můžete kdykoli, pokud cítíte finanční nejistotu nebo dokonce stres. Nejčastější dotazy se týkají dluhů. Hledáme řešení oddlužení pro každého a pomáháme Vám především s následujícím:

 • Jednání s věřiteli v zastoupení – může se týkat nižších splátek nebo jejich odkladu
 • Zastavení exekucí – insolvencí, pro nemajetnost, pro nevymahatelnost nebo promlčenou exekuci
 • Oddlužení ve formě insolvence, které zastaví úroky a vymáhání – může být odpuštěna část dluhu
 • Poskytování informací k průběhu jednotlivých vymáhání
 • Doporučení snížení životních výdajů nebo zvýšení vlastních příjmů
 • Revize smluv o půjčkách a úvěrech s navrhnutím možností refinancování

Hlavním termín je úpadek dlužníka, kdy má více věřitelů a jeho závazky jsou výrazně po splatnosti. Tento termín zná samotný zákon a legislativa přináší řešení takového typu předlužení. Pokud svým jednáním nesledujete nepoctivý záměr a splníte podmínky osobního bankrotu, můžete mít povolené oddlužení soudem a stanovený splátkový kalendář.

Jak na dluhy?

My víme, lehce se radí a hůře se koná. Poradna na dluhy Vám může poskytnout maximálně legitimní informace. Řešení Vaší situace budete mít v rukách pouze Vy. Rádi vidíme naše odhodlané klienty, kteří navštěvují naše dluhové poradce. Mají chuť situaci změnit a s dluhy chtějí bojovat. Dluhová poradna jim poskytuje podporu. Jaké možnosti má ale dlužník, který řeší svoji špatnou finanční situaci?

 • Vyhlášení osobního bankrotu jako zastavení vymáhání a růstu úroků
 • Refinancování úvěru nebo půjčky s lepším úrokem
 • Konsolidace úvěrů sloučených do jedné měsíční splátky s lepším úrokem
 • Prodej svých věcí a pokrytí alespoň části dluhu
 • Domluva s věřitelem na splácení, které bude odpovídat možnostem dlužníka
 • Zlepšování finanční gramotnosti v rámci dluhového poradenství

Za každých okolností ctíme důstojnost situace a nabízíme Vám diskrétní přístup. Se správným dluhovým poradenstvím dostanete větší přehled nad svou tíživou situací. Stačí udělat první krok a kontaktovat nás.

Na co si dát pozor!

Na spotřebitele čeká mnoho pastí a svět půjček bohužel není výjimkou. Pokud si již nevyhnutelně musíte půjčit, abyste získali dostatek finančních prostředků a vyřešení konkrétního současného problému, nejprve se zeptejte na možnost úvěru ve své bance. Hlídejte si procentuální úrok případně RPSN, což je náklad na úvěr. V tomto případě vždy platí, čím menší číslo tím lepší.

 

Dobře kalkulujte se svými příjmy a tvořte si z nich rezervu na nečekané výdaje, které prostě v životě nastávají. Snažte se omezit měsíční výdaje a vypusťte zbytečnosti. Pokud se již blíží okamžik, že nemáte na zaplacení, svěřte se svému okolí nebo využijte právě dluhového poradenství. Především v těchto okamžicích platí, že čas jsou peníze!

Informace

Minimální splátka insolvence činí 2 178,- Kč v případě oddlužení fyzické osoby, důchodce nebo podnikatele jako OSVČ. Při společném oddlužení manželů je minimální výše splátky 3 267,- Kč. Spodní hranice je určená odměnou insolvenčního správce, která činí polovinu z těchto částek. Uvedené částky jsou myšleny při měsíčním splácení oddlužení formou splátkového kalendáře.

 

Zajímám se o insolvenci

 

Zákon totiž říká, že minimum musí být rovno odměně insolvenčního správce. Pokud tedy hradíte minimální výši měsíční splátky v osobním bankrotu, pak jde 1 089,- Kč na splátku všech Vašich dluhů a stejná částka je odměnou insolvenčního správce. Při manželské insolvenci vychází splátka dluhů na cca 1 634,- Kč.

 

Ovšem je potřeba mít na paměti, že insolvenční správce je placen ještě od dalšího úkonu. Například povinný přezkum každé pohledávky činí jednorázově 250,- Kč. Při výpočtech splátky insolvence je dobré stanovit minimální hranici mezi 2 300,- až 2 500,- Kč. Tím získáte větší šanci, že Vám soud oddlužení povolí.

 

Přehledné shrnutí

Připravili jsme pro Vás přehled, který shrnuje základní principy minimální výše splátky v insolvenci:

 • Jednotlivec: 2 178,- Kč ale optimální alespoň 2 300,- Kč
 • Manželé společně: 3 267,- Kč ale raději 3 500,- Kč
 • Výše splátky v insolvenci se vypočítává z čistého příjmu dlužníka
 • Měsíčně musí v oddlužení zůstávat nezabavitelné minimum, případě i více

Pokud nemáte dostačující příjem na dosažení osobního bankrotu, existuje zde možnost dárce. To je osoba, která Vám bude na splátku v insolvenci měsíčně přispívat. V takových případech by mohlo stačit již zmiňované minimum. Doporučujeme snažit se splácet co nejvyšší splátkou, aby Vám oddlužení bylo řádně povoleno.

Konkrétní případ

Nyní si můžeme ukázat, jak se vypočítá výše měsíční splátky v praxi. Pan Pirožek má dluhy v celkové výši 500 000,- Kč. To je celková částka, kterou si věřitelé do insolvence přihlásili. Dobrá zpráva je, že pan Pirožek chodí do zaměstnání s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Jeho čistý měsíční příjem činí 22 000,- Kč. Je mladý a nemá žádné děti ani manželku. To znamená, že nemá žádnou vyživovací povinnost. Kolik bude v insolvenci splácet?

 1. Výše měsíční splátky v insolvenci bude 6 196,- Kč
 2. Nezabavitelné minimum, které panu Šípkovi bude měsíčně zůstávat je 15 804,- Kč
 3. Celkem ve svém oddlužení za dobu 5 let zaplatí 371 760,- Kč, tedy zhruba 74,4 % svých dluhů

Příklad platí pro rok 2024 a předchozí roky. Důležité je zmínit také fakt, že výše měsíční splátky může být určována také individuálně. Berte tento příklad měsíční splátky v oddlužení jako orientační.

 

Pokud zvažujete insolvenci, tak bez případného dárce budete jako jednotlivec bez vyživovacích povinností potřebovat alespoň 16 000,- čistého měsíčně. Tato částka může být ze zaměstnání případně z důchodu. Pro každou vyživovací osobu, kterým je dítě či manžel/ka, je nutné si k nezabavitelnému minimum připočítat cca 3 200,- Kč měsíčně.

Řešení

Finanční tíseň je situace, kdy nezbývají finanční prostředky na běžný život. Často je člověk ve finanční tísni zatížen dluhy, které již nezvládá splácet. Důvodů a příčin finančních problémů je vícero, ale faktem zůstává, že v České republice bojuje s finanční tísní stále mnoho jednotlivců a rodin.

 

Potřebuji řešit finanční tíseň

 

Lidé s nižšími příjmy jsou na vznik špatné finanční situace náchylnější. Finanční gramotnost je častým společným jmenovatelem, ale naštěstí díky různým iniciativám se v Česku zlepšujeme. Velkou pastí jsou stále ale úvěry a půjčky s vysokým úročením. Ty jsou poskytovány s nižším hodnotícím kritériem, než mají třeba banky.

Co je finanční tíseň?

Definice finanční tísně je vcelku jednoduchá rovnice, kdy měsíční výdaje (včetně splátek) převyšují čistý měsíční příjem. Může být aplikováno na jednotlivce nebo rodinu či domácnosti.

Osoba, zatížena tímto problémem, je většinou ve stresu a nedokáže dosahovat životního štěstí. Tento mix postihuje další oblasti běžného lidského života. Uvědomění a chuť tuto nepříjemnost řešit je správný začátek k lepšímu životu.

Jaké jsou příčiny vzniku?

Pojďte si přečíst hlavní příčiny vzniku finanční tísně, které se naneštěstí stále opakují:

 • Ekonomická nerozvážnost
 • Zadlužení půjčkami a úvěry
 • Nízký příjem nebo ztráta zaměstnání
 • Vysoké životní náklady
 • Nenadále životní situace

Okrajově existují další příčiny vzniku finančních problémů. Tím nejdůležitějším bodem tohoto článku jsou způsoby řešení a předcházení opakovatelnosti. Kompletní oddlužení a ekonomicky-racionální přemýšlení je skvělý přístup!

Navrhovaná řešení

Připravili jsme pro Vás několik tipů, jak lze finanční tíseň řešit a jak bojovat proti předlužení. Žít z měsíce na měsíc je nebezpečné a pokud Vás překvapí náhlý nutný výdaj, může to způsobit koloběh špatných rozhodnutí.

 • Sepište si všechny svoje měsíční vydání včetně částek a zkuste se zbavit zbytečností
 • Zlepšete si příjem přesčasy nebo přivýdělkem z brigády
 • Určitě si neberte novou půjčku nebo úvěr (pokud se nejedná o konsolidaci)
 • Využijte insolvenci na zbavení se všech dluhů
 • Nechte si pomoci od přátel nebo rodiny
 • Obraťte se na finanční odborníky a organizace, které tuto problematiku finanční tísně řeší

Paradoxně rychlým řešením Vašich financích ušetříte. Znáte to, čas jsou peníze. Do peněžité tísně se může dostat každý a vyhledat pomoc není ostuda.

Pomoc ve finanční tísni

Nejste na to sami! Pomáháme lidem řešit finanční tíseň různými formami. Existují zákonem dané procesy oddlužení. Dluhová poradna je zde právě z těchto důvodů. Nechte si pomoci od odborníků na finanční zdraví a postupovat můžete následovně:

 1. Kontaktujte naší dluhovou poradnu na čísle 777 210 149 a nechte si poradit zdarma
 2. Při zadlužení můžete využít institut insolvence jako zajímavé formy oddlužení
 3. Pro zastavení exekucí lze využít několik právních přístupů například kvůli nemajetnosti
 4. Buďte poučeni a udělejte všechno, abyste se do finanční tísně nedostali znovu

Již několik let Vám úspěšně pomáháme řešit špatné finanční situace. Dluhová poradna Oddlužení lehce je vybavena silou advokátní kanceláře s odbornou zkušeností. Můžete nám zanechat Vaše telefonní číslo ve formuláři v horní části stránky a my se Vám brzy ozveme.

Poradna

Potřebujete poradit, jak se oddlužit? V tomto článku se zaměříme na možnosti oddlužení. Zjistěte, jak postupovat, pokud máte přerůstající dluhy. Existuje vícero způsobů, jak se dluhů zbavit.

 

Potřebuji oddlužit

 

V první řadě přichází uvědomění a přiznání si vážnosti situace. Před řešením otázky, jak se oddlužit, je dobré nejprve získat přehled o většině svých dluhů. Můžete si přečíst naše doporučení, kde zjisti dluhy. Sečtěte si jednak celkovou částku zjištěných dluhů a také celkovou výši měsíčních splátek.

 

Následně si vypočítejte, zda je v možnostech Vaši příjmů pokračovat ve splácení. Pokud tomu tak není, pokračujte ve čtení tohoto článku, jak se dá správně oddlužit. Je potřeba zmínit, že neexistuje univerzální rada. Je potřeba hledat optimální cestu z dluhů podle konkrétní situace.

Jak jsou možnosti oddlužení?

Nejprve se pojďme podívat, jakých možností lze případně využít a jak se oddlužit v krátkém souhrnu a níže se o nich dozvíte víc:

 • Vyhlášení osobního bankrotu, které zahájí insolvenční řízení
 • Refinancování úvěrů a půjček se sníženou úrokovou sazbou
 • Konsolidace úvěrů do jedné měsíční splátky s přijatelným úročením
 • Dohoda s věřiteli na přijatelnějším splátkovém kalendáře alespoň dočasně
 • Pomoc od rodiny či přátel, kteří mají tu možnost Vám s dluhy pomoci.

Insolvence

Insolvence chcete-li osobní bankrot je vcelku výhodný způsob, jak se oddlužit. Probíhající insolvenční řízení dokáže zastavit vymáhání. Další originální výhodou je bezúročné splácení. Dokonce je v tomto oddlužení možnost odpuštění části nesplaceného dluhu.

 

Pokud zvolíte insolvenci – formu, jak se oddlužit, zjistěte si nejprve podmínky. Ty budete muset před vyhlášením osobního bankrotu všechny. Hlavní je mít minimálně dva věřitele a být již po splatnosti, tedy v úpadku.

Refinancování

Především nebankovní půjčky mají často vysoký úrok případně RPSN, což je celkový náklad na úvěr. Vysoký úrok značí nevýhodnou půjčky či úvěr. Máte možnost oslovit bankovní nebo další nebankovní organizace a zeptat se jich na možnost refinancování jednoho dluhu.

 

Refinancování, je možnost, jak se oddlužit, pokud máte například jeden závazek u jednoho věřitele. Snížením úrokové sazby dosáhnete na dřívější splacení a zbavíte se dluhu rychleji. Porovnejte více nabídek na trhu.

Konsolidace

Přichází v úvahu, pokud máte více půjček, kde jsou nevýhodné podmínky. Konsolidaci nabízí bankovní instituce a pokud splníte jejich požadavky, můžete dosáhnout na výrazně lepší úročení, než tomu máte u stávajících závazků. Dobrý úrok se pohybuje kolem 10 % p.a. neboli ročně.

 

Konsolidace může snížit také měsíční splátku proti součtu stávajícího splácení. Prioritou by mělo být co nejrychlejší splacení dluhů. V případě konsolidace si pečlivě rozmyslete výši splátky a délku splácení.

Jednání s věřiteli

Tato část může být i velmi obtížná. Věřitel je osoba či instituce, které dlužíte peníze a od podstaty věci je bude chtít maximálně ve sjednaném čase zpátky. Pokud již víte, že nebudete schopni splácet řádně, jako první by se o tom měl dozvědět právě Váš věřitel.

 

Zkuste navrhnout nějaké možnosti dočasného nižšího splácení nebo krátkodobé odložení splátkového kalendáře. Musí k tomu samozřejmě existovat pádný důvod. Můžete se tím vyhnout zbytečnému postoupení závazku k formám vymáhání.

Pomoc blízkého okolí

Zde si dejte pozor. Na jednu stranu by se mohlo jednat o ten nejjednodušší způsob, jak se oddlužit, ale... Mohou tím utrpět rodinné či kamarádské vztahy. V případě, že se svému okolí odhodláte svěřit, můžete je následně požádat o pomoc.

 

Vaši nejbližší by mohli ze všech lidí mít nejvíce pochopení a poskytnout Vám podporu. Důležité je hned na začátku nastavit si pravidla a podmínky, za kterých k takové pomoci dojde.

Jak postupovat s oddlužením

Pokud jste se tedy rozhodli pro řešení svojí situace, určitě děláte správný krok. Nyní budete potřebovat zvolit tu vhodnou cestu nebo si nechat poradit, jak se oddlužíte právě Vy. Níže můžete využít návodu k oddlužení:

 1. Kontaktujte odborníky na oddlužení na čísle 777 210 149
 2. Svěřte se pravdivě se svou situací
 3. Nechte si doporučit možnost ke správnému oddlužení
 4. Realizujte svou cestu k životu bez dluhů a snažte se nepolevit

Mít dluhy není nikterak příjemné, a ještě horší je nemít je z čeho splácet. Zkuste si zlepšit situaci s navýšením Vašeho příjmu buď změnou zaměstnání nebo nějakého přivýdělku. Dluhy by měly mít ve Vaše životě prioritní umístění. Jen tak se jich dokážete zbavit v co nejkratším čase. Přejeme hodně štěstí a jsme zde pro Vás!

Pomoc

Dluhová past je označení pro špatnou finanční situaci, ze které je pro dlužníka velmi obtížné se dostat. Příčin vzniku dluhové pasti může být několik. Mezi nejčastější patří ztráta zaměstnání, zvýšení povinných životních výdajů nebo pomoc rodině.

 

Špatná situace nastává ve chvíli, pokud máte více věřitelů, kterým nejste schopni splácet podle smluvených kalendářů. V takovém případě hovoříme také o předlužení. Naštěstí existují způsoby, jak se z dluhové pasti dostat. Pomáháme lidem s oddlužením nejen formou insolvence.

 

Potřebuji se dostat z dluhové pasti

 

V dluhové pasti se ocitáte ve chvíli, kdy máte více než jeden závazek a na splácení Vám měsíčně nezůstává dost peněz. To vede k dalšímu zadlužovaní. Zastavte dluhovou spirálu a nevytloukejte půjčku půjčkou. Řešení je v kompletním oddlužení, kde je možné sjednotit všechny dluhy do jedné měsíční splátky. Její výši lze nastavit v únosné míře a Vám zbyde měsíčně dostatek peněz na běžný život.

5 tipů, jak ven z dluhové pasti

Pokud se právě Vy nacházíte v dluhové pasti, je dobré zabývat se řešením této špatné situace. Ta se ze začátku může jevit jako bezvýchodná. Opak je pravdou. Existuje totiž vícero způsobů, jak se dostat z dluhové pasti. Život bez dluhů je fajn. Přečtěte si 5 tipů, které můžete použít v případě, že se chcete dostat ven z dluhové spirály:

 1. Využijte institut oddlužení formou insolvence, která sloučí všechny dluhy do jedné bezúročné splátky
 2. Pokud ještě nejste v registrech dlužníků, můžete zkusit sloučení dluhů konsolidací v bance
 3. Bojujte proti neoprávněné exekuci či její nepřiměřenosti a zjistěte si více informací o jejím promlčení
 4. Zastavte exekuce kvůli nevymahatelnosti
 5. Zkuste informovat věřitele, že máte problémy se splácením a zkuste si zmírnit splátkové kalendáře

Vaši věřitelé v případě prodlení se splácením Vám odešlou upomínku či výzvu k úhradě dluhu. Pokud neuhradíte či nedoplatíte splátky dle výzev, může soud nařídit exekuci. Ta je sama o sobě nepříjemná, protože může postihnout Váš plat, majetek nebo dokonce řidičské oprávnění. V případě, že hledáte pomoc s řešením této situace a máte chuť se všech dluhů zbavit, obraťte se na odborníky z oddlužení lehce. Pomáháme Vám, dostat se ven z dluhové pasti již řadu let.

Jak postupovat k úspěšnému řešení

Existuje pár cest, jak postupovat, pokud chcete opravdu svoje dluhy vyřešit jednou pro vždy. Můžete využít navrhovanou cestu, která vede k úspěšnému řešení:

 1. Zjistěte všechny svoje dluhy a sepište si částky měsíčních splátek
 2. V případě, že máte všechny měsíční splátky vyšší, než Vám stačí pokrýt příjem, využijte osobní bankrot
 3. Zavolejte na číslo 777 210 149 nebo napište Váš kontakt do formuláře v horní části této stránky
 4. Domluvte si jednání ve Vašem okolí s odborníkem a připravte si potřebné podklady
 5. Nechte se oddlužit insolvencí, kterou se dostanete ven z dluhové pasti

Samozřejmě nejlepší je se do dluhové pasti vůbec nedostat. V takovém případě asi ani nečtete tento článek a tyto problémy řešit nemusíte. V opačném případě jste dostali návod a tipy, jak ven z dluhů. Co ale dělat, abyste se v této nepříjemné životní situaci neobjevili znovu?

Jak dluhům předcházet?

Pojďme se společně podívat na přístupy, které lze využít k vyhnutí se před výrazným zadlužením či dokonce předlužením. Dluhům lze totiž předcházet několika způsoby, které se navíc dají dobře kombinovat. Naštěstí se finanční gramotnost v České republice rok od roku zlepšuje. K tomu připívá správná iniciativa se šířením informací o financích směrem k běžným lidem. Na co si dát tedy pozor, pokud nechcete skončit v dluhové spirále?

 • Zkontrolujte svoje výdaje a zbavte se zbytných položek
 • Pokud si potřebujete skutečně půjčit, zkuste si půjčit je nezbytné minimum
 • Dobře se informujte a důkladně čtěte smlouvu o půjčce. Vyhněte se nesmyslným úrokům a RPSN!
 • Splácejte řádně i na úkor uskromnění svého životního stylu. To bude stejně jenom dočasné
 • V případě, že máte problém se splácením, okamžitě o tomto stavu informujte svého věřitele

Důležité je rozvrhnout si splácení na co možná nejkratší dobu. Nezapomeňte, že po celou dobu trvání půjčky platíte poskytovateli půjček úroky. Zkraťte proto tuto dobu na co nejnižší možnou úroveň. Nejdelšími půjčkami bývají hypotéky, které mají největší objem půjčené částky. Pokud máte hypotéku, buďte o to obezřetnější s dalším zadlužování. Nechcete přece přijít o svou nemovitost.

Oddlužení může pomoct

Často využívaným řešením dluhové pasti je oddlužení, které může být ve formě insolvence. Té se někdy také říká osobní bankrot a jedná se o účinný způsob, jak se dostat z dluhové pasti. Právě insolvence nabízí předluženým lidem výhody, které řeší předlužení. Osobní bankrot dokáže lidem ulevit od nepříjemného vymáhání a zastaví navyšování dluhů o úroky a další náklady. Podmínkou pro insolvenci je v podstatě dluhová past. Tedy mít více věřitelů a být po splatnosti.

 

Návrh na oddlužení Vám vypracuje například advokát. Od Vás bude stačit připravit si podklady, které jsou nezbytné pro správné vyhotovení návrhu. Po zahájení insolvenčního řízení již nebudete muset splácet dluhy jako dříve. Zároveň se nemusíte bát vymáhání. Dluhy se přestanou navyšovat. Pokud vlastníte majetek, může dojít k jeho prodeji. Myšleny jsou nemovitosti, auta apod. V opačném případě máte rovnou splátkový kalendář v únosné výši. Reálně se dostanete z dluhové pasti hned po povolení oddlužení soudem.

Novinka

Insolvence v roce 2024 má stejné podmínky, jako v předchozím roce. Dlužník musí mít stále minimálně dva věřitele, u kterých je v prodlení se splácení minimálně 30 dní. Zároveň není možné svým oddlužením v roce 2024 sledovat nepoctivý záměr. V takovém případě lze vyhlásit osobní bankrot znovu až po uplynutí lhůty 5 let. Již delší dobu se diskutuje o změnách v insolvenčním řízení. Začátkem 2024 stále platí v insolvenci maximální lhůta splácení pět let.

 

Potřebuji insolvenci v roce 2024

 

Vypracování insolvence se aktuálně řeší přes advokáta, notáře či insolvenčního správce. V případě potřeby je možné obrátit se na akreditované osoby. Osobní bankrot určitě není pro každého a jeho cena může být až 70 000,- Kč u jednotlivce. Mějte také na paměti, že v případě vlastnictví hodnotného majetku může dojít k jeho prodeji. Zpeněžení majetkové podstaty je možné kombinovat se splátkovým kalendářem.

Výhody oddlužení 2024

V letošním roce má dlužník k dispozici výhody, které mu jiné formy oddlužení nenabízejí. V rámci novely insolvenčního zákona může dojít v roce 2024 ke změnám, které zpřísní podmínky pro vstup do oddlužení. Stále lze využít oddlužení fyzické osoby nebo manželů společně, případně můžete žádat o insolvenci jako invalidní či starobní důchodce. Dokonce je možné oddlužit také podnikatele. Výhody, které insolvence pro dlužníka v letošním roce přináší jsou hlavně:

 • Pouze jedna splátka, která zahrnuje všechny dluhy
 • Dojde k ukončení vymáhání, a to včetně konání exekutora (zabavování majetku nebo blokace účtu)
 • Zastaví se navyšování celkového dluhu o úroky, odměny exekutorům a penále
 • Platí limit pro rok 2024 na délku splácení, který se liší v závislosti na konkrétním případu
 • Existuje reálná možnost odpuštění i velké části dluhu

Zkonzultujte, zda splňujete podmínky pro osobní bankrot také Vy. Nejprve se poraďte s odborníkem na dané téma. Nevýhody insolvence v letošní roce zůstávají stejné. Platí stále dohled nad splácením od insolvenčního správce a pro mnoho lidí je odrazující fakt, že může dojít k prodeji jejich nemovitosti. Je důležité mít na paměti také skutečnost, že Vám po dobu probíhajícího insolvenčního řízení nikdo nesmí půjčit.

Nezabavitelné minimum 2024

Od 1.1.2024 se snížil normativní základ pro vypočítání nezabavitelného minima. Současně je potřeba dodat, že tento základ byl navýšen také pro oddlužení v předchozích letech kvůli mimořádný okolnostem spojených s inflací a cenami energií. Nižší nezabavitelná částka bude nepříjemná pro tisíce lidí v České republice, kteří se nacházejí v exekuci nebo insolvenci. Z čisté mzdy bude zůstávat méně peněz, než tomu bylo minulý rok. Proč tomu tak je?

 

Snížily se normativní náklady na bydlení, které ovlivňují výpočet pro nezabavitelné minimum. V roce 2024 se snížila částka o 933,- Kč na úroveň 12 705,- Kč. Vyživovací povinnost na dítě či manžela a manželku ze zákona vychází na 3 176,- Kč, pokud není určeno jinak například soudně stanovenými alimenty.

 

Dobrá zpráva je, že díky nižšímu nezabavitelnému minimu v roce 2024 dosáhne na oddlužení více lidí s nižšími příjmy. Někteří z nich nově nebudou potřebovat dárce - tedy někoho, kdo jim bude muset na splátku v insolvenci přispívat. Minimální výše splátky v tomto roce zůstává na úrovni cca 2 500,- Kč za měsíc. To platí také pro důchodce, kteří mají insolvenci na 3 roky. Pro výpočet přesnější částky můžete využít insolvenční kalkulačku.

Chystaná úprava zákona

České republika chystá upravit insolvenční zákon další novelou, která má být inspirovaná Evropskou Unií. Iniciativa má vést ke sjednocení podmínek oddlužení a my se máme připojit v průběhu roku 2024. Otázka stále zůstává ohledně podmínek pro dlužníky. Veřejným prostorem rezonuje myšlenka zkrácení lhůty insolvence na 3 roky pro všechny.

 

Zatím stále nejsou jasné průběhy a minimální částky, které budou muset osoby v oddlužení uhradit. Předpokládá se zpřísnění podmínek pro vstup a individuální dohled nad samotnými možnostmi splácení konkrétního klienta. Tento dohled by měli vykonávat insolvenční správci.

 

Upravit by se mělo také minimum, které dlužník v insolvenci musí zaplatit. Pro rok 2024 by se mohla vrátit zpět hranice 30 %, která již v insolvencích fungovala dříve. Zvažují se také konkrétní minimální limity částek, které by se po dobu splácení měly uhradit.

Zásadní změny v insolvencích

Do roku 2024 platí maximální délka splácení insolvence pět let. Není stanovena minimální hranice procenta z dluhů, které je nutné uhradit. Naopak je určena minimální výše splátky za jeden měsíc, která v případě jednotlivce činí cca 2 200,- Kč. Tato částka v sobě zahrnuje již odměnu insolvenčního správce, která činí zhruba polovinu splátky. Zbytek jde na úhradu dluhu věřitelům, kteří jsou uspokojováni v poměrné výši. Dlužníka ale čekají změny, které ovlivní proces oddlužení. Bude tedy složitější systém, jak se zbavit dluhů? Nebo se spíše celý proces zjednoduší?

O čem se mluví?

Nejprve je nutné zmínit, že tento článek vyšel v lednu 2024 a v tu dobu nebyla v platnosti teprve připravovaná novela insolvenčního zákona. Informace se v čase mění, ale na veřejnost se dostávají zásadní zmínky k fungování insolvencí ještě v letošním roce. Zákonodárci diskutují o možnostech úpravách procesu osobního bankrotu. Níže si můžete přečíst možné změny v oddlužení přehledně:

 1. Pravděpodobně se sjednotí maximální délka splácení na 3 roky pro všechny v oddlužení
 2. Je možné, že se vrátí minimální procentuální hranice, kterou bude potřeba za kratší dobu třech let uhradit
 3. Dokonce může být stanovena konkrétní hranice například 100 000,- Kč, kterou bude nutné uhradit
 4. Bude možná větší kontrola a dohled nad poctivostí dlužníka a jeho příjmu

Kdy bude rozhodnuto?

Je možné, že se již brzy dozvíme konkrétní znění novely a datum její účinnosti. Do té doby můžeme pouze sledovat dění kolem insolvencí a čekat. Některé zdroje uvádí, že platnost bude ještě v průběhu roku 2024. Jelikož ale došlo už k prvnímu zpoždění, může být klidně možný začátek platnosti až v roce 2025. Obecně je ale Ministerstvo spravedlnosti České republiky s institutem oddlužení spokojeno. Tlak na změnu v tomto případě přichází zvenčí.

 

Celou situaci monitorujeme a přinášíme Vám vždy konkrétní a aktuální novinky ze světa osobních bankrotů. Sledujte nás, aby Vám již nic neuniklo!

INSOLVENCE

Podat insolvenci můžete prostřednictvím advokátní kanceláře, která Vám vypracuje návrh na povolení oddlužení. To je přihláška do insolvenčního řízení, kterou bude pan advokát podávat na krajský soud skrze svou datovou schránku. Před podáním žádosti je vhodné prostudovat postup a podmínky pro osobní bankrot.

 

Potřebuji podat insolvenci!

 

Pokud jste se dostali na tuto stránku, nacházíte se pravděppdobně v úpadku. To zjednodušeně řečeno znamená, že jsme v platební neschopnosti. To se může stát komukoli a naštěstí existují způsoby, jak se z dluhů dostat.

 

Na této odborné stránce se totiž dozvíte mimo jiné, jak postupovat při podání insolvence, co si k tomu budete muset připravit a jaké jsou vůbec podmínky. Zároveň Vám doporučíme, na které osoby se do v případě zájmu obrátit.

 

Pro podání insolvence si budete muset připravit podklady a informace, které jsou nezbytné pro zpracování Vaší přihlášky. Jedná se o podklady, které budou dokazovat Váš úpadek a také fakt, že podání insolvence je pro Vás vhodnou cestou, jak se zbavit dluhů. Mezi potřebné dokumenty patří:

 • Smlouvy o úvěru, upomínky, exekuční příkazy apod.
 • Pracovní smlouva, výplatní pásky, důchodový výměr a jiné
 • Výpis z rejstříku trestů, který je dostupný na České poště
 • Občanský průkaz
 • Oddací list a rodné listy dětí (pokud máte tyto vyživovací povinnosti)
 • Informace k Vaše majetku a situaci

V případě vlastnictví nemovitosti budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí a je pravděpodobné, že v insolvenci dojde ke zpeněžení takového hodnotného majetku dlužníka. Doporučuje se před samotnou přípravou podání insolvence konzultovat situaci třeba s advokátem.

Jak postupovat při podání?

Níže je námi doporučený návod, jak postupovat při podání insolvence. V jednotlivých případech se může postup lišit, ale nejčastěji probíhá v následujícím pořadí:

 1. Kontaktujte naší advokátní kancelář s praxí
 2. Popište nám Vaší situaci a domluvte si konzultaci
 3. Navštivte nás na některé z poboček
 4. Připravte si výše uvedené podklady
 5. Vypracování návrhu na povolení oddlužení
 6. Podání insolvence na krajský soud
 7. Sledování procesu oddlužení

Postup se může lišit v závislosti na případu. Je možné oddlužit se jako fyzická osoba, podnikatel jako OSVČ. Insolvenci mohou podat také manželé společně a zákon pamatuje také na důchodce. V některých případech lze podat oddlužení online. Soud bude rozhodovat o úpadku na základě splnění podmínek.

 

Insolvence se podává elektronicky přes datovou schránku Vašeho zástupce. Osoby si mohou podat žádost sami pouze v případě, že mají právní či ekonomické vzdělání. Ve všech ostatních případech je potřeba oslovit kompetentní osobu:

 • Advokát
 • Notář
 • Insolvenční správce
 • Exekutor
 • Akreditovaná osoba

Seznam oprávněných osob k zastupování vychází z novely insolvenčního zákona. Celková cena insolvence, a tedy i částka, kterou za dobu trvání insolvence zaplatíte, závisí na délce splácení a možnostech úhrady dluhu buď v plné výši nebo pouze částečně.

Co musí žádost obsahovat?

Existuje pouze jeden formulář, na kterém lze podat návrh na povolení oddlužení. Ten je nutné vyplnit zcela správně a připojit veškeré dostupné informace, na základě kterých, bude moci soud rozhodnout o úpadku.

 

Povinné přílohy k podání žádosti jsou:

 

Seznam majetku: Zde je nutné uvést veškerý hodnotný majetek dlužníka.

Seznam zaměstnanců: Pokud má dlužník své zaměstnance.

Čestné prohlášení: Podepsané prohlášení, že byl dlužník poučen o právech a povinnostech.

Listiny dokazující úpadek dlužníka: Všechny podklady k závazkům, které dáte dohromady.

Výpis z trestního rejstříku: Ten Vám vytisknou na poště nebo na úřadě za poplatek 100,- Kč

 

Případně další důležité dokumenty, které mohou mít vliv na rozhodnutí soudu či na samotný průběh osobního bankrotu. Vše potřebné Vás sdělí pan advokát či jiný zástupce. Po podání insolvence má soud 3 pracovní dny, aby řízení zahájil. To platí pouze v případě kompletní dokumentace. Soud může také vyzvat k doplnění.

Oddlužení

Cena oddlužení zahrnuje odměnu za sepsání a podání návrhu a odměnu insolvenčního správce za dobu splácení. Cena insolvence je cca 70 000,- Kč včetně DPH za dobu splácení 5 let. V případě oddlužení manželů bude cena osobního bankrotu kolem 100 000,- s DPH za stejnou dobu.

 

Zjistit cenu oddlužení

 

Uvedené částky jsou pro maximální dobu splácení 5 let, ale rozpočítávají se měsíčně. Není tedy nutné uhradit rovnou celou částku při podání insolvence. Odměna za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení je stanovena zákonem na 4 000,- a 6 000,- pro manželé. Je nutné připočíst DPH v případě plátců.

 

Cena insolvenčního správce je v případě splátkového kalendáře pořád stejná a určuje ji zákon. V případě prodeje nemovitosti v insolvenčním řízení má správce nárok na odměnu z prodeje. Cena insolvence bývá v těchto případech vyšší. Kolik tedy Vaše oddlužení bude stát, velmi záleží na konkrétní situaci.

 

Co vše se v insolvenci platí?

Rozklad ceny oddlužení tvoří náklady, které na toto řízení vznikají. Do osobního bankrotu je potřeba započítat kromě splátky dluhu věřitelům také poplatek za přihlášení do insolvence a její průběh. Co se platí v insolvenci:

 1. Sepsání přihlášky do insolvence
 2. Poplatek za přezkum pohledávek
 3. Odměna insolvenčního správce placená v měsících
 4. Případná odměna za prodej majetku
 5. Možné konzultace či právní zastupování

Insolvence zdarma není možná. Zákon určuje poplatky, které jsou s tímto oddlužením spojené. Jejich ceník bývá většinou pro všechny stejný. Ušetřit se dá na zpracování insolvenčního návrhu, kdy si můžete dojít do nějaké neziskové a akreditované společnosti. Ovšem v dnešní době není skoro nic zadarmo.

Kolik stojí osobní bankrot?

Nyní k ceně osobního bankrotu z pozice splátek. Celkový dluh se sečte a umořuje se jednou měsíční splátkou, kterou rozděluje insolvenční správce mezi dlužníkovi věřitele. Celková cena osobního bankrotu není předem stanovená. Záleží především na dlužníkově příjmu, kolik z celkového dluhu bude schopen uhradit.

Minimální procento úhrady v insolvenci není. Nejnižší možná měsíční splátka v tomto oddlužení je zhruba 2 500,- a zahrnuje již odměnu správce a splátku věřitelům. Jsou případy, které v úspěšném osobním bankrotu uhradí pouze zanedbatelné procento.

Insolvence může stát i méně

V případě, že dlužník uhradí v kratší době splácení 100 % ze svého dluhu, bude následně oddlužen. Ušetří tak na nákladech insolvenčního řízení a insolvence může stát méně než cca 70 000,- Kč. Celkové vyčíslení se dělá až v konečné zprávě o oddlužení, kde jsou všechny částky vidět. Informujte se u odborníků se zkušeností, kolik insolvence přesně stojí a jestli splňujete podmínky.

DLUHY

Pokud nezvládáte splácet dluhy, můžete využít nějaké formy oddlužení. Insolvence neboli osobní bankrot dokáže sloučit dluhy do jedné měsíční splátky. Dalšími výhodami, které určitě oceníte, je zastavení růstu úroků a penále a ukončení vymáhání. Exekuce v insolvenci také zcela skončí.

 

Potřebuji pomoct s dluhy

 

Zvládání splácení dluhů závisí zcela na dostupných finančních prostředcích jednotlivce či rodiny. Ty se v čase zpravidla mění. Nicméně druhou velmi důležitou a kritickou položkou jsou fixní životní výdaje.

 

Může se v průběhu života stát změna, která Vám neumožní splácet svoje dluhy. Splátkový kalendář je většinou jasně daný na začátku úvěru či půjčky, ale v životě prostě dochází ke změnám. Ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, rozchod s partnerem nebo třeba stěhování, někdy si prostě můžete přiznat, že nezvládáte splácet dluhy. Existují řešení, které Vám v takových situací mohou pomoci:

 

 • Insolvence neboli osobní bankrot
 • Konsolidace úvěrů
 • Jednání s věřiteli o mírnějších splátkách
 • Pomoc od rodiny a přátel

V případě zadlužení Vám může pomoci podání insolvence. Ta Vám může pomoci s řešením Vašeho finančního úpadku. V tom se nacházíte, pokud máte alespoň dva věřitele a jste minimálně 30 dní po splatnosti. Vyhlášením osobního bankrotu ale nesmíte sledovat nepoctivý záměr.

 

Nezvládání splácet svoje dluhy můžete řešit také konsolidací v bance. Snížení úrokové sazby je vítanou výhodou. Jedna měsíční splátka by měla vycházet mírnější, než jak jste dluhy spláceli do teď. Poraďte se nejprve ve Vaší bance. Můžete také využít služeb finančních poradců.

 

Jednejte s Vašimi věřiteli a informujte je o tom, že nezvládáte splácet dluhy. Zkuste navrhnout vlastní splátkový kalendář, který bude pro Vás zvládnutelný s přihlédnutím k novým skutečnostem. Snažte se uskromnit a veškeré možné finanční prostředky používejte na úhradu dluhu.

Na koho se obrátit?

Pomoc s řešením dluhů hledejte u odborníků ideálně se zaměřením na dluhové poradenství s praxí. V České republice existují dluhové poradny, které řeší ekonomickou situaci jednotlivců. Mít dluhy je dnes vcelku běžná věc, však se stačí podívat na státní rozpočet. Zkuste využít následující odborníky:

 • Advokátní kancelář se specializací
 • Finanční poradce
 • Banka
 • Dluhová poradna

Jak postupovat v případě nesplácení dluhů?

Nesplácení dluhů je vážným problémem, který může mít vážné důsledky, jako je snížení vaší úvěrové spolehlivosti, soudní žaloby a další nepříjemné následky. Pokud se ocitnete v situaci, kdy nezvládáte splácet dluhy, následující kroky vám mohou pomoci:

Analyzujte svou finanční situaci:

 • Udělejte si přehled o všech svých dluzích, včetně výše dluhu, úroků a splátek.
 • Vytvořte si rozpočet, abyste měli přehled o svých příjmech a výdajích.

Kontaktujte věřitele

Mluvte s věřiteli a upřímně jim sdělte svou situaci. Někteří věřitelé mohou být ochotni spolupracovat a najít řešení, jako je dočasná odložená platba, snížení úroků nebo splátek.

Zvažte jednání o konsolidaci či refinancování

Pokud máte více dluhů, zvažte možnost spojit je do jednoho úvěru s nižšími úroky a jednodušším splátkovým plánem.

Hledejte pomoc odborníka

Kontaktujte odborníka na finanční poradenství, který vám může pomoci vypracovat plán, jak zvládnout své dluhy.

Zvažte insolvenci

Pokud jste v extrémně těžké finanční situaci, může být insolvence (osobní bankrot) nevyhnutelnou možností. Toto řešení však může mít vážné důsledky pro vaši kreditní historii a budoucnostní půjčování.

Je nutné si uvědomit, že řešení dluhů může vyžadovat čas a trpělivost. Hledání pomoci od finančního poradce nebo právního odborníka může být moudrou volbou, pokud máte problémy se splácením dluhů. Hlavním cílem by mělo být najít dlouhodobé řešení, které vám umožní postupně se dostat z dluhů a zlepšit svou finanční situaci.