Exekuce a insolvence

Hlavní stránka / Exekuce / Exekuce a insolvence

Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se Vám!

Insolvence může být vhodným řešením exekucí. Dokáže je totiž velmi rychle zastavit. Po zahájení insolvenčního řízení dojde k pozastavení exekucí včetně konání exekutora. To v praxi znamená konec hrozby z návštěvy exekutora či případného zabavování majetku. Dokonce v některých případech lze zastavit i nedobrovolnou dražbu nemovitosti.

 

Potřebuji řešit exekuce

 

To samé platí pro úročení, penále a další náklady spojené s vymáháním. Dojde k jejich zastavení. Dlužník může mít jednu měsíční splátku s jasně danou maximální délkou splácení. Insolvenční řízení probíhá za dozoru insolvenčního správce. Všechny závazky se sloučí do jednoho a ve splátkovém kalendáři dochází k umořování.

 

Je možné mít i velkou část dluhu odpuštěnou. Všichni víme, že v exekuci spíše dluhy narůstají. Insolvence je pravý opak. Sečtená částka se umořuje a pokud za dobu splácení nedojde k úhradě všech dluhů v plné výši, nevadí, zbytek je dlužníkovi odpuštěn. Cílem je kompletní oddlužení s možností žít normální život.

 

Exekuce a insolvence jsou procesy, které se mají postarat o uspokojení věřitelů dlužníka. Exekuce je více agresivní a spíše pro dlužníka nevýhodná. Insolvence je daleko mírnější a nemá tak rázné přístupy k vymáhání. V obou případech je cílem uspokojit věřitele v co možná nejvyšší míře. Někdy to ale není možné a v insolvenci dlužník zaplatí pouze nepatrné procento dluhu.

Jak probíhá exekuce?

Exekutor má zákonem dané možnosti, které při vymáhání pohledávky může využít. Vybraný způsob musí být ale úměrný dlužné částce. Jednotlivé průběhy exekuce lze kombinovat. Časové omezení vymáhání zde není, ale po 10 letech lze řešit promlčení. Exekuce probíhá následujícími způsoby:

Blokace účtu,

kdy exekutor zmrazí bankovní účet dlužníka. Může rovněž zabavit finanční prostředky dostupné na účtu a použít je na úhradu dluhu.

Zabavování majetku

se nazývá mobiliární exekuce. Nejprve by mělo dojít k soupisu věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka. Exekutor nesmí zabavit věci, které nepatří přímo dlužníkovi. Zabavený majetek si exekutor může odvést a následně zpeněžit. Nemovitosti mohou jít do nedobrovolné dražby.

Srážky ze mzdy

případně z důchodu či jiného příjmu dlužníka jsou nepříjemným, ale velmi častým průběhem exekuce. Vypláceno je totiž pouze nezabavitelné minimum. Vydělaná částka nad toto minimum podléhá splátce exekuce. Rozlišujeme přednostní a nepřednostní splácení.

Přikázání pohledávky

se řeší ve chvíli, pokud dlužník postižený exekucí má vlastního dlužníka. V takovém případě může exekutor nařídit splácení přímo a vynechat tak dlužníka v exekuci.

Co nesmí exekutor zabavit?

Exekutor má povinnost dodržovat zákony a omezit své kroky na základě exekučního řádu a dalších právních předpisů. Existují věci, které exekutor nesmí zabavit během exekuce v České republice. Zde je seznam některých věcí, které jsou obvykle chráněny před exekucí:

Nezabavitelné předměty

Zákon výslovně stanovuje, že některé předměty nemohou být zabaveny, protože jsou nezabavitelné. Sem patří věci, které jsou nezbytné pro život a práci dlužníka a jeho rodiny, například osobní oblečení, nábytek a spotřebiče pro domácnost, nářadí, nástroje, které slouží k výdělku, a další.

Náležitosti běžného bydlení

Exekutor nesmí zabavit věci nezbytné pro běžné bydlení dlužníka, jako jsou postel, stůl, židle, lednička, vařič, pračka atd.

Potraviny a palivo

Osobní doklady

Exekutor nesmí zabavit osobní doklady, jako jsou občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz a podobně.

Výživné dětem

Věci nebo peníze, které jsou určeny k úhradě výživného dětem, jsou obvykle chráněny před exekucí.

Sociální dávky a státní příspěvky

Věci nebo peníze, které jsou vypláceny v rámci sociálních dávek a státních příspěvků, jsou chráněny před exekucí.

Jaký je rozdíl mezi exekucí a insolvencí?

Exekuce a insolvence jsou dvě různé metody řešení dluhů, které se liší způsobem, jakým se dluhové záležitosti řeší a jakým způsobem jsou chráněny zájmy věřitelů a dlužníka. Zde je základní rozdíl mezi exekucí a insolvencí:

1. Exekuce

Způsob řešení dluhu: Exekuce je soudně nařízený proces, který umožňuje věřiteli vymáhat nedobytné pohledávky z majetku dlužníka.

Účel: Cílem exekuce je umožnit věřiteli získat své peníze nebo majetek od dlužníka.

Postup: Exekuce začíná na základě exekučního titulu, který má věřitel (například rozsudek soudu). Exekutor má povinnost zabavit majetek dlužníka a prodat ho na uspokojení pohledávky. Exekuce může zahrnovat zabavení nemovitého majetku, bankovního účtu, a dalších aktiv dlužníka.

2. Insolvence (osobní bankrot)

Způsob řešení dluhu: Insolvence, známá také jako osobní bankrot, je soudně řízený proces, který umožňuje dlužníkovi, který nemůže splatit své dluhy, získat ochranu před věřiteli a přehodnotit svou finanční situaci.

Účel: Cílem insolvence je umožnit dlužníkovi řešit své dluhy a získat nový finanční začátek. Věřitelé mohou obdržet část svých pohledávek, ale často jsou omezeni v plném uspokojení svých nároků.

Postup: Dlužník podá žádost o osobní bankrot u soudu, který následně zahájí insolvenční řízení. Během tohoto procesu může být majetek dlužníka prohlášen za insolventní, a věřitelé obdrží podíl z toho, co mohou.

Hlavním rozdílem mezi exekucí a insolvencí je tedy v tom, kdo má iniciativu v řešení dluhu. V exekuci je to věřitel, který se snaží vymáhat pohledávku od dlužníka, zatímco v insolvenci je to dlužník, který podává žádost o ochranu před věřiteli a soud rozhoduje o tom, jak budou dluhy uspokojeny.

Insolvence může poskytnout dlužníkovi větší ochranu před věřiteli a umožnit jim znovu nastartovat svou finanční situaci.

Co je lepší?

Rozhodnutí mezi insolvencí a exekucí závisí na vaší konkrétní finanční situaci a potřebách. Obě tyto možnosti jsou způsoby, jak se vypořádat s dluhy, ale mají různé důsledky a postupy. Zde je krátký přehled:

1. Insolvence

2. Exekuce

Celkově platí, že pokud máte závažné finanční potíže a nejste schopni sami vyjednat dohodu se svými věřiteli, může insolvence být lepší volbou, protože vám může poskytnout cestu k oddlužení. Exekuce je spíše způsob, jak se vypořádat s konkrétními věřiteli a ochránit váš majetek před jejich vymáháním dluhů. Je však důležité konzultovat svou situaci s právním poradcem nebo finančním odborníkem, aby vám pomohl vybrat si vhodnou možnost a pochopit všechny důsledky.

Mohlo by Vás zajímat

Možnosti

Oddlužnění je vhodné zvažovat ve chvíli předlužení, což znamená situaci, kdy nejste schopni pokračovat v původním domluveném splácení s věřiteli. Úpadek či hr...

Doporučení

Rychlé splacení dluhů je snem asi každého, kdo dluhy má. Naštěstí existují způsoby, jak si splácení urychlit. Přečtěte si v tomto článku, jak rychle splatit dluh...

Průvodce

K insolvenci je potřeba splňovat podmínky insolvenčního řízení a pro sepsání přihlášky do oddlužení je nutné připravit si potřebné podklady. Při vyhlášení o...